Werking trimethoprim

Trimethoprim is een antibioticum dat verdere groei van de bacterie belemmert. Dit doet het door een specifiek mechanisme te remmen, waardoor de groei van de kolonie zal stagneren. Het gevolg is dat de kolonie zichzelf niet meer aanvult en uiteindelijk zal uitsterven.

Binding enzym

Trimethoprim bindt aan het bacteriële enzym dihydrofolaat reductase. Dit enzym wordt hierdoor inactief, wat ook het proces stillegt waarin het betrokken is. Dehydrofolaat reductase produceert normaal gesproken tetrahydrofolisch zuur. Dit is de precursor van monofosfaat-thymidine. Dit is weer één van de vier bouwstenen waaruit DNA bestaat. Het gevolg is dus dat de bacterie geen DNA meer kan maken.

Geen goede deling

Voordat een bacterie zich deelt in twee nieuwe bacteriën moet het zijn DNA verdubbelen oftewel repliceren. Als de bacterie zich deelt moeten allebei de nieuwe bacteriën namelijk hun eigen DNA hebben. Als deze DNA-replicatie door trimethoprim niet goed meer kan plaatsvinden, kan de bacterie ook niet delen. Zelfs als het alsnog over zou gaan tot een deling, zouden de bacteriën geen, of onvolledig DNA hebben. Hierdoor sterft de bacterie.

Omdat er geen deling meer kan plaatsvinden zal de kolonie uitsterven. De al aanwezig bacteriën zullen gewoon overleven, ook onder invloed van trimethoprim. De levensduur van een enkele bacterie is echter niet erg lang. De kolonie kan zichzelf niet meer onderhouden en zal al snel uitsterven.

Kuur afmaken

De trimethoprim-kuur moet wel afgemaakt worden, zelfs als er al geen klachten meer zijn. Er kunnen altijd nog enkele bacteriën aanwezig zijn. Zelfs als het er heel weinig zijn kunnen zij bij afwezigheid van trimethoprim weer gaan delen en zo wederom een infectie veroorzaken. Daarnaast is de kans dat de bacterie een resistentie tegen trimethoprim ontwikkelt bij het niet afmaken van de kuur veel groter. Als er nog wel bacteriën aanwezig zijn, maar het medicijn slechts in lage concentraties, krijgen de bacteriën de kans zich aan te passen. Er is genoeg evolutionaire druk om zich te moeten aanpassen aan het medicijn, maar de druk van het medicijn is niet zo groot dat de bacteriën uitsterven zoals normaal.

Antibiotica-resistentie is een steeds groter wordend probleem. Het is daarom van groot belang een steentje bij te dragen aan het uitstellen van resistentie door de kuur af te maken. In zowel uw eigen belang als die van anderen die het medicijn in de toekomst moeten gebruiken.